Vintage Indigo Stripe Pillow
Vintage Indigo Stripe Pillow
Vintage Indigo Stripe Pillow

Vintage Indigo Stripe Pillow

Price: $475

Item ID: 977692131372

$475

Vintage Indigo Stripe Pillow

4729 W. Exposition Blvd, Los Angeles, California 90016 United States | 323-641-7631 |

info@luccahome.com

Vintage Indigo Stripe Textile Pillow, down filled